Структура методичної роботи

Форми роботи

Колективні                                                                                              Індивідуальні

педагогічна рада                                                                              самоосвіта

методична рада                                                                                робота в мережі Інтернет

методичні об'єднання                                                                        атестація

методичні оперативні наради                                                             курси підвищення                                                                                                                           кваліфікації

                                                                                                        методичні консультації

                                                                                                        взаємовідвідування уроків

                                                                                                        співбесіди